ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 1L PET
Το σογιέλαιο παράγεται από τους σπόρους του φυτού της σόγιας. Χρησιμοποιείται κυρίως στα καταστήματα εστίασης και ειδικότερα στο τηγάνισμα θαλασσινών.
ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 2L PET
Το σογιέλαιο παράγεται από τους σπόρους του φυτού της σόγιας. Χρησιμοποιείται κυρίως στα καταστήματα εστίασης και ειδικότερα στο τηγάνισμα θαλασσινών.
ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 5L PET
Το σογιέλαιο παράγεται από τους σπόρους του φυτού της σόγιας. Χρησιμοποιείται κυρίως στα καταστήματα εστίασης και ειδικότερα στο τηγάνισμα θαλασσινών.
ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 10L PET
Το σογιέλαιο παράγεται από τους σπόρους του φυτού της σόγιας. Χρησιμοποιείται κυρίως στα καταστήματα εστίασης και ειδικότερα στο τηγάνισμα θαλασσινών.

search

the entire site

Welcome


>